Privacyverklaring

Bedrijfsgegevens:


De Lijstemaecker
Oosteinde 1
1531KB Wormer
075-6217068
info@delijstemaecker.nl
www.delijstemaecker.nl
Kvk: 35021597

Het doel van de gegevensvastlegging:


Om de klant te kunnen informeren over de staat van de door de klant gedane bestelling en de levering daarvan.

Gegevens die wij verzamelen zijn:


naam, adres, telefoonnummer(s), email adres, omzet.

Wij verklaren


– dat wij de betreffende gegevens van de persoon zelf hebben ontvangen en in hun bijzijn hebben vastgelegd in de computers die worden gebruikt voor het bedrijf.
– dat aan ons versterkte gegevens van klanten nooit aan derden zullen worden verstrekt.
– dat de gegevens worden bewaard zolang de betreffende persoon klant blijft en wil blijven.
- dat bij het opheffen van het bedrijf alle gegevens zullen worden verwijderd.
– dat wij geen Cookies gebruiken op onze website.
– dat wij naar beste weten en kunnen onze gegevens hebben beveiligd via Norton Security Deluxe tegen virussen, hacken en spyware.
– dat de klant te allen tijde het recht heeft op inzage, correctie, verwijdering en ontvangen van alle geregistreerde gegevens.
– dat de klant te allen tijde het recht heeft de verleende toestemming in te trekken.
– dat de klant te allen tijde het recht heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

Opgemaakt 1-5-2018 door Joke Koelemeijer